Pozostali Duszpasterze

Czyli Duszpasterze poszczególnych grup Pomocników:

Ks. Eugeniusz Leda

ul. Słowackiego 1
07-201 Wyszków-Rybieńko Leśne

Ks. Kazimierz Kłapkowski

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1
98-432 Łubnice

Ks. Paweł Pająk

ul. Bohaterów Orła Białego 40A
33-300 Nowy Sącz

Ks. Piotr Kuś

ul. Grunwaldzka 86
60-311 Poznań

Ks. Piotr Śliwka

Ur. 3 stycznia 1961 (imieniny 29 czerwca), studiował muzykologię na KUL, przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 1988 z rąk Kard. Józefa Glempa.
Pracował jako wikariusz w parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie i w parafii katedralnej Św. Floriana w Warszawie na Pradze.
Od 1999 do 2004 pracował jako wykładowca śpiewu i muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarchominie.
Od 04 lipca 2005 proboszcz w Parafii w Józefowie k. Legionowa.
Od 24 kwietnia 2015 proboszcz w Parafii Św. Kazimierza Królewicza, Kobyłka-Stefanówka

Duszpasterz Diecezjalny Pomocników Matki Kościoła Diecezji Warszawsko-Praskiej od 25 maja 2009 do kwietnia 2016.

ul. Królewska 15
05-230 Kobyłka

O. Arkadiusz Niedziułka

ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

O. Stanisław Jarosz

ul. Klasztorna 7
22-200 Włodawa