Pozostali Duszpasterze

Czyli Duszpasterze poszczególnych grup Pomocników:

Ks. Eugeniusz Leda

ul. Świerkowa 4
03-054 Warszawa

Ks. Kazimierz Kłapkowski

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1
98-432 Łubnice

Ks. Paweł Pająk

33-386 Podegrodzie
Olszanka 95

Ks. Piotr Kuś

Głogowska 97
60-265 Poznań

Ks. Piotr Śliwka

ul. Królewska 15
05-230 Kobyłka