Szczęść Boże Kochani Pomocnicy!

Właśnie odebraliśmy sztandar i dzieląc się tą radosną wiadomością przesyłamy jego zdjęcia .

Marysia i Andrzej Żychlińscy