Tak, dopiero wtedy, w żłobie, na sianie w poniżeniu i opuszczeniu Syna Człowieczego
poznaliśmy się na Jego miłości. Zrozumieliśmy, że Miłość to Bóg, że Bóg jest Miłością, że nas aż tak umiłował!….
bł. Kard. Stefan Wyszyński

Kochani Pomocnicy Matki Kościoła!
Na radosne Święta Bożego Narodzenia

życzymy obfitych darów i łask
płynących z Tajemnicy Bożej Miłości
objawionej w ciszy Nocy Betlejemskiej.
Niech Dzieciątko Jezus obdarzy każde serce
mocną wiarą, otuchą i nadzieją, a
każdy dzień Nowego Roku 2024 niech będzie
pod nieustanną opieką Niepokalanej Matki.