„Wszystko, co się w Kościele rodzi, rozwija i działa, rodzi się z męki i śmierci, ale obfituje w zmartwychwstaniu.”
Stefan Kardynał Wyszyński
Zmartwychwstanie Pana Jezusa – fakt historyczny
Kochani Pomocnicy Matki Kościoła
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie Waszym Panem i Królem Waszych serc. Niech obdarza Was radością, pokojem, wiarą, nadzieją, zdrowiem, siłą i potrzebnymi łaskami. Niech każdy Wasz dzień będzie szczęśliwy dzięki miłości i dobroci od Boga i ludzi.
Chrystus prawdziwie powstał z martwych i jest z nami! Alleluja!