„Spójrzcie na Chrystusa na krzyżu.
Pomimo rozgwaru, którym otoczono Kalwarię, umie rozmawiać z Ojcem.
W tak trudnej chwili rozmawiać z Bogiem – to jest dopiero osiągnięcie.
Stefan Kardynał WyszyńskiKochani Pomocnicy Matki Kościoła
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełni Wasze serca spokojem, wiarą, ufnością, miłością i da siłę w pokonywaniu codziennych trudności.
Łącząc się w radości Paschalnej składam Wszystkim serdeczne życzenia.

Z darem modlitwy

Ks. Teofil Siudy- Krajowy Duszpasterz PMK wraz z Zarządem